Komunikat dla mieszkańców domu studenckiego Dodek

 
W związku ze zmianą zasad odbywania kwarantanny, mogących skutkować zwiększeniem liczby osób objętych kwarantanną poza domem  oraz mając na uwadze, że dom studencki “Dodek” został wyznaczony jako miejsce odbywania obowiązkowej kwarantanny  informujemy, że:
 
w przypadku wydania przez wojewodę lubelskiego decyzji o umieszczeniu w tym obiekcie osób objętych obowiązkową kwarantanną, przedmioty pozostawione przez mieszkańców d.s. Dodek zostaną zabezpieczone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Przedmioty te zostaną komisyjnie spakowane i złożone w depozycie.

O decyzjach wojewody w sprawie przejęcia pomieszczeń w d.s. Dodek na cele kwarantanny mieszkańcy informowani będą w kolejnych komunikatach.