UAKTUALNIENIE: Nabór na wyjazdy STA/ STT PRACOWNIKÓW UP w Lublinie – nabór trwa do 10 kwietnia 2020 r.

 
W związku z sytuacją epidemiologiczną i w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostaje przedłużony do 10.04.2020 r., nabór prowadzony jest tylko na wyjazdy zagraniczne studentów/pracowników, które rozpoczną się od lipca 2020 r.   
 
Ponadto, proszę o odwołanie lub przeniesienie na późniejszy termin wyjazdów i przyjazdów pracowników i studentów już zaplanowanych, które miały się odbyć do końca maja 2020 r. Przeniesienie wyjazdu możliwe jest najwcześniej od lipca 2020 r.  
Możliwe jest również odwołanie wyjazdów/ przyjazdów już zaplanowanych na czerwiec 2020 r., ale decyzja o tym zostanie podjęta w późniejszym terminie na podstawie informacji o sytuacji epidemiologicznej na świecie.
 
Mimo odwołania zajęć dydaktycznych, biuro programu Erasmus+ pracuje normalnie.
Jednak w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów prosimy o kierowanie pytań dotyczących wyjazdów na mobilności poprzez wiadomości email lub telefonicznie – KONTAKT DO BIURA

Prosimy również, aby nie składać dokumentów osobiście w Biurze, a przesyłać skany podpisanych dokumentów mailem (skan dobrej jakości, w kolorze) na adres email: lub przesłać dokumnety wewnętrzną pocztą uczelni (Kancelarię podawczą) na Biuro Wymiany Akademickiej, Budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie p.309.