Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedłużyło terminy składania wniosków w otwartych przez siebie konkursach krajowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedłużyło terminy składania wniosków w otwartych przez siebie konkursach krajowych . Serdecznie zapraszamy naszych Pracowników do nawiązania współpracy z przedsiębiorcami/instytucjami naukowymi i złożenia wniosków w tych naborach.

• 3/1.1.1/2020–Szybka ścieżka dla Mazowsza
 – konkurs na projekty badawcze, zorganizowany w ramach programu PO IR na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Termin składania: 14.05.2020
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 3/1.1.1/2020–Szybka ścieżka dla Mazowsza znajdą Państwo tutaj: www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-31112020-szybka-sciezka-dla-mazowsza/

• 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka ( konkurs dla dużych przedsiębiorców)
 – konkurs na projekty badawcze, zorganizowany w ramach programu PO IR na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarcze.
Termin składania: 20.04.2020
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka znajdą Państwo tutaj: www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/

• 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka (konkurs dla MŚP)
 – konkurs na projekty badawcze, zorganizowany w ramach programu PO IR na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Termin składania: 18.06.2020
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka znajdą Państwo tutaj : www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/

• 2/4.1.4/2019–Projekty aplikacyjne
 – konkurs na projekty badawcze, zorganizowany w ramach programu PO IR na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarcze.
Termin składania:
27.04.2020
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 2/4.1.4/2019–Projekty aplikacyjne znajdą Państwo tutaj: www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/

Uwaga!!! We wszystkich powyższych konkursach wymagane jest zawiązanie konsorcjum badawczego z przynajmniej jednym przedsiębiorcą.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464,