Szkolenie studentów w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym

5 i 6 marca 2020 roku z inicjatywy Prof. Małgorzaty Bzowskiej-Bakalarz i Prof. Edmunda Lorencowicza  przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu bezpłatne szkolenie pt. "Od pola do stołu – czyli moje pierwsze kroki w cyfrowej dokumentacji produkcji w gospodarstwie rolnym" – w oparciu o program 365FarmNet. 

 

 
365FarmNet to platforma dla każdego rolnika, która pozwala na dokumentowanie prac wykonywanych w gospodarstwie (wymóg ustawowy). Wprowadzane do programu dane są automatycznie analizowane, dzięki czemu użytkownik może określić opłacalność swoje produkcji. Podstawowa wersja programu jest bezpłatna a jej funkcjonalność podnoszą specjalistyczne moduły. Platforma ma też dedykowane aplikacje mobline np. 365crop (produkcja roślinna) czy 365Cattle (hodowla bydła).
 
Przeszkolono 220 studentów 5 specjalności Wydziału Inżynierii Rolniczej i Agrobioinżynierii.
Szkolenie prowadzili specjaliści: 
Monika Cieniawska, regionalny doradca ds. sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet; 
Jerzy Kornczok, koordynator rozwoju rynku 365FarmNet, założyciel firmy Agrocom Polska
Roman Bathelt, regionalny doradca ds. sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet,
Barbara Dobosz, wsparcie koordynatora rozwoju rynku 365FarmNet, (studentka SGGW)
 
Przeprowadzone szkolenie spotkało się z wyjątkowym zainteresowaniem studentów zwłaszcza, że studenci mogli planować produkcję w swoim własnym gospodarstwie, generować mapy np. zasobności gleb i korzystać za aplikacji mobilnej. 
 
 
W obecnej sytuacji zaproponowano cykl zdalnych zajęć praktycznych z zakresu rolnictwa precyzyjnego, opierając się na platformie 365FarmNet  – są to cykliczne zajęcia na bardzo wysokim poziomie. 
 
Zachęcamy nauczycieli i studentów do zarejestrowania się na stronie:   https://event.webinarjam.com/register/1/4v083ix
Cały program szkolenia można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Z1T5EJNFLQ8&feature=youtu.be

 

Instruktorzy Szkolenia
                                                                                         
                 

Fot. prelegenci wydarzenia