Odwołanie obchodów Jubileuszu Zespołu

 Informujemy, że w związku z ogłoszoną przez WHO pandemią spowodowaną przez koronawirusa COVID-19, czasowym zawieszeniem zajęć przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komunikatami JM Rektora ograniczającymi zakres funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego, zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na kwiecień obchody Jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca “Jawor” UP.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób angażowały się w jego organizację. 
 

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60- lecia

oraz

Kierownictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie