Komunikat dotyczący funkcjonowania Wypożyczalni Międzybibliotecznej

 

Szanowni Państwo

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zawiadamia, że Wypożyczalnia Międzybiblioteczna będzie pełniła na bieżąco swoje obowiązki.
 
Uprasza się jednak na ile jest to możliwe o przesyłanie zamówień na artykuły z czasopism lub rozdziały z książek oraz unikanie bezpośredniego kontaktu – jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

Książki, które nie zostały zwrócone ulegają automatycznej prolongacie do 22.04.2020.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna zapewnia, że o jakichkolwiek zmianach w jej funkcjonowaniu będzie informować za pośrednictwem strony głównej oraz mediów społecznościowych.