UAKTUALNIENIE: mobilności studentów i praktykantów podczas epidemii COVID-19

W związku z obowiązującymi Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, biuro Erasmus podejmuje następujące działania:

 

  • zawieszone są wszystkie wyjazdy (studia, praktyki oraz staże absolwenckie), które miały rozpocząć się w marcu, kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 roku
  • studenci, którzy rozpoczęli mobilność i są obecnie za granicą proszeni są o stały kontakt z biurem, by na bieżąco monitorować sytuacje w kraju i mieście, w jakim odbywa się mobilność
  • studenci, którzy są uczestnikami mobilności, a ze względów zdrowotnych chcą zrezygnować z mobilności, proszeni są o kontakt z biurem Erasmus, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki zwrotu grantu, uwzględniając poniesione koszty
  • nabór na praktyki lato 2020 trwa do 10 kwietnia, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych i zaleceniami o ograniczony kontakt bezpośredni, biuro Erasmus będzie przyjmować oryginały dokumentów po przywróceniu UP do pełnej stacjonarnej pracy administracji, do tego czasu w pełni wiążące są dokumenty przesłane w wiadomości e-mail w formatach .doc lub .pdf
  • nabór na studia rok akademicki 2020/21 trwa do 31 marca, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych i zaleceniami o ograniczony kontakt bezpośredni, biuro Erasmus będzie przyjmować oryginały dokumentów po przywróceniu UP do pełnej stacjonarnej pracy administracji, do tego czasu w pełni wiążące są dokumenty przesłane w wiadomości e-mail w formatach .doc lub .pdf

 

Biuro Erasmus pracuje w systemie zdalnym i jest gotowe na sprawne przeprowadzanie naborów lub rozwiązywanie sytuacji studentów przebywających poza granicami kraju.

W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów prosimy o kierowanie pytań dotyczących wyjazdów na mobilności poprzez wiadomości email lub telefonicznie – kontakt do biura 

Jeżeli niezbędne będzie wysłanie dokumentów, prosimy wysyłać je na adres biura za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Dodatkowo:

Zalecamy, by na bieżąco śledzić strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Treść Komunikatu Rektora https://www.up.lublin.pl/studenci/?form=default&rid=20310

https://www.up.lublin.pl/pracownicy/?form=default&rid=20326