Stypendium dla osób z niepełnosprawnośćiami – składanie wniosków w terminie od 24.03.20 do 24.05.20

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów i doktorantów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami na semestr letni bieżącego roku akademickiego – informuję że istnieje możliwość przesłania niezbędnych dokumentów za pomocą drogi elektronicznej tj.:

skanwypełnionego wniosku o przyznanie stypendium specjalnego Załącznik nr. 1 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

skan orzeczenia o niepełnosprawności

na adres e-mail: