Komunikat w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć

 

Szanowni  Państwo  Pracownicy realizujący  zajęcia  na  Wydziale  Medycyny Weterynaryjnej oraz Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora z dnia 18 marca 2020 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zobowiązuję Państwa do realizacji zajęć zgodnie z planem studiów. Uprzejmie Proszę Państwa o realizację wykładów i ćwiczeń za pomocą internetu. Proszę korzystać z platform i dostępnego oprogramowania lub przekazywać starostom i grupowym opracowania wykładów i ćwiczeń poprzez e-maile grupowe lub indywidualne. Osoby te są zobowiązane do przekazywania otrzymanych materiałów Studentom danego kierunku i roku oraz pozostawania w kontakcie z nauczycielami akademickimi. Realizacja zajęć za pomocą internetu powinna odbywać się w miarę możliwości w godzinach przedstawionych w rozkładach zajęć. Proszę sprawdzać postępy Studentów w nauce poprzez odpowiednie testy, zlecanie opracowania referatów, prezentacji, itp. W celu weryfikacji samodzielności pracy Studenta należy określić czas przeznaczony do wykonania określonych zadań. O informacje odnośnie kontaktu e-mailowego ze Studentami proszę się zwracać do Pracowników Dziekanatu.

    Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora realizacja zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie musi być udokumentowana. W związku z powyższym zobowiązuję Pracowników do przekazywania Kierownikom jednostek wszystkich materiałów przesyłanych Studentom oraz dokumentacji zrealizowanych zajęć – wydruki e-maili, zrzuty z ekranów itp.

 

                           Dziekan

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. Iwona Puzio