Zdalne nauczanie w roku akademickim 2019/2020

 

Szanowni  Państwo  Pracownicy realizujący  zajęcia  na  Wydziale  Nauk  o  Żywności  i Biotechnologii i Studenci

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora z dnia 18 marca 2020 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć zobowiązuję Państwa do realizacji zajęć zgodnie z planem studiów.

Proszę o realizację wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i seminariów za pomocą internetu. Proszę korzystać z platform lub przekazywać starostom lat lub osobom odpowiedzialnym za kontakt  ze Studentami, prezentacje i opracowania wykładów i ćwiczeń, poprzez e-mail grupowy lub na konta indywidualne. Obowiązkiem tych osób jest przekazywanie otrzymanych materiałów Studentom. Proszę również sprawdzać postępy Studentów w nauce poprzez odpowiednie ćwiczenia, zadania, testy, przygotowane referaty, prezentacje, itd.

W celu weryfikacji samodzielności pracy przez Studenta należy określić czas przeznaczony do wykonania określonych zadań. Realizacja zajęć za pomocą internetu powinna odbywać się w godzinach przedstawionych w rozkładach zajęć. 

Realizacja zajęć musi być udokumentowana. Zobowiązuję Pracowników do przekazywania Kierownikom Katedr wszystkich materiałów przesyłanych Studentom oraz dokumentacji zrealizowanych zajęć – wydruki e-maili, zrzuty z ekranów.

Kontakt e-mailowy ze Studentami  w załączniku (załącznik – kontakt ze studentami).

Dziekan
Prof. dr hab. Izabella Jackowska