Elektroniczne zasoby i narzędzia do kształcenia w trybie zdalnym

Zachęcamy do zapoznania się z listą zasobów i narzędzi dostępnych bezpłatnie za pośrednictwem Internetu. Zestawienie może okazać się przydatne w trakcie przygotowywania i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, a także przy tworzeniu prac naukowych.

Tabela nie jest kompletna. Zachęcamy studentów i pracowników do dzielenia się informacjami o otwartych zasobach i przesyłania na adres  w celu uzupełnienia wykazu.

 

Lista proponowanych zasobów (PDF)

 

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego również znajduje się lista rekomendowanych zasobów.