Kontakt ze specjalistą do spraw osób niepełnosprawnych w okresie 17.03 do 10.04.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie rozpowszechniania się wirusa COVID-19, w okresie od 17.03 do 10.04.2020 r. 

Kontakt ze specjalistą ds. osób niepełnosprawnych możliwy jest za pośrednictwem: 

e-mail: ,

tel.: 668-342-221