Komunikat dla mieszkańców domów studenckich

Komunikat

 

Z uwagi na zagrożenie rozpowszechniania się wirusa COVID-19, od 17 marca br. wprowadzam następujące zasady funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 

  1. mieszkańcy, którzy opuścili lub opuszczą dom studencki w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, nie mogą korzystać z pokoi w domu studenckim do odwołania;
  2.  

  3. mieszkańcy, którzy pozostawili w domach studenckich przedmioty będące ich własnością mogą je odebrać lub wykwaterować się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją domu studenckiego;
  4.  

  5. zobowiązuję administratorów domów studenckich do:
  • sporządzenia listy mieszkańców  przebywających w domach studenckich na dzień 18 marca br. i stałego monitorowania liczby mieszkańców przebywających w domach studenckich;
  • zabezpieczenia kluczy do niezamieszkałych pokoi, w których pozostawione są przedmioty będące własnością mieszkańców i wydawania tych kluczy wyłącznie w celu odebrania przedmiotów przez właścicieli; 4. mieszkańcy, którzy na dzień 18 marca przebywają w domach studenckich zobowiązani są do:
  • podporządkowania się poleceniom administracji domów studenckich, mającym na celu ograniczenie możliwości rozpowszechniania się koronawirusa, w tym do zmiany pokoju lub domu studenckiego,
  • ograniczenia: kontaktów towarzyskich, tworzenia i przebywania w dużych grupach,
  • ograniczenia wyjść z domu studenckiego do koniecznego minimum.

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk