Komunikat dla mieszkańców domów studenckich

 

Komunikat

 

Z uwagi na zagrożenie rozpowszechniania się wirusa COVID-19, od 17 marca br. wprowadzam następujące zasady funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 

 1. mieszkańcy, którzy opuścili lub opuszczą dom studencki w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, nie mogą korzystać z pokoi w domu studenckim do odwołania;
 2.  

 3. mieszkańcy, którzy pozostawili w domach studenckich przedmioty będące ich własnością mogą je odebrać lub wykwaterować się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją domu studenckiego;
 4.  

 5. zobowiązuję administratorów domów studenckich do:
 • sporządzenia listy mieszkańców  przebywających w domach studenckich na dzień 18 marca br. i stałego monitorowania liczby mieszkańców przebywających w domach studenckich;
 • zabezpieczenia kluczy do niezamieszkałych pokoi, w których pozostawione są przedmioty będące własnością mieszkańców i wydawania tych kluczy wyłącznie w celu odebrania przedmiotów przez właścicieli;

  4. mieszkańcy, którzy na dzień 18 marca przebywają w domach studenckich zobowiązani są do:

 • podporządkowania się poleceniom administracji domów studenckich, mającym na celu ograniczenie możliwości rozpowszechniania się koronawirusa, w tym do zmiany pokoju lub domu studenckiego,
 • ograniczenia: kontaktów towarzyskich, tworzenia i przebywania w dużych grupach,
 • ograniczenia wyjść z domu studenckiego do koniecznego minimum.

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk