Szkolenia online Web of Science – marzec 2020

Zapraszamy na serię bezpłatnych szkoleń :

Odkryj integrację Web of Science Core Collection i Derwent Innovations Index
Podczas tej sesji specjaliści pokażą Państwu, w jaki sposób Derwent Innovations Index (DII) ułatwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie patentów, pozwalając na prowadzenie poszukiwań patentowych i cytowań dla różnych typów wynalazków inżynieryjnych. Ponadto, odkryją oni integrację pomiędzy Web of Science Core Collection a Derwent Innovations Index – nowym doświadczeniem badawczym łączącym publikacje i patenty.

23 marca 2020, godz. 10:00-10:45 – > ZAREJESTRUJ SIĘ!

Zidentyfikuj wiodące badania za pomocą Essential Science Indicators (ESI)
Essential Science Indicators (ESI) to narzędzie analityczne, które pomaga w identyfikacji najważniejszych badań w Web of Science Core Collection. Dowiedz się, w jaki sposób ESI zapewnia dogłębną analizę i porównanie wyników badań, identyfikuje istotne trendy, klasyfikuje najlepsze wyniki i ocenia potencjalnych pracowników i współpracowników. Ponadto, dowiedz się więcej
o Frontach Badawczych, unikalnym narzędziu do analizy powiązanych cytowań.

24 marca 2020, godz. 10:00-10:45 – > ZAREJESTRUJ SIĘ!

 


Zdobądź potrzebne informacje na bieżące tematy epidemiologiczne

Czy historia badań nad wirusami może być śledzona przez nawigację cytowań? Jak określić najlepszy sposób wyszukiwania na ten temat? Jakie czasopisma należy czytać i gdzie publikować? Jak uporządkować wyniki i wskazać właściwych fundatorów? Ta sesja pokaże Państwu niektóre z dostępnych narzędzi pozwalających odkryć i w pełni zrozumieć dany temat badawczy.

25 marca 2020, godz. 11:00-11:45 – > ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

– Akademia InCites –


InCites – Potrzeba i analiza współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym.

Jak współpraca naukowa przekłada się na wpływ dorobku naukowego? Czym jest postrzegalność międzynarodowa? Poznaj sposoby na analizę i ocenę współpracy naukowej.

25 marca 2020, godz. 14:00-14:45 – > ZAREJESTRUJ SIĘ!

26 marca 2020, godz. 11:00-11:45 – > ZAREJESTRUJ SIĘ!