Fizyczne podstawy odnawialnych źródeł energii

Osoba do kontaktu: Dr Krzysztof Kornarzyński, 81 445 69 67, ; Prof. dr hab. Agnieszka Sujak, 81 445 69 37, , 81 445 65 85

 

Forma zajęć: Prezentacja multimedialna/warsztaty

 

Krótki opis: Do naturalnych i odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in. energię promieniowania słonecznego, energię kinetyczną wiatru, energię geotermalną zawartą w litosferze, hydroenergię – energię potencjalną rzek i zbiorników wodnych. Pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych zostało już opanowane technologicznie, gdzie przy produkcji energii pochodzącej z naturalnych źródeł wykorzystywane są przemiany różnych form energii w inne rodzaje. Najważniejsze przemiany energetyczne dotyczą przemiany energii mechanicznej wiatru w energię mechaniczną silnika wiatrowego, a następnie w energię elektryczną (prądnica elektryczna), energii cieplnej w energię mechaniczną (silniki cieplne) oraz w energię elektryczną (zjawisko termoelektryczne), energii promieniowana (widzialnego) w energię elektryczną (fotoogniwo).

 

Czas trwania: 60 min.

 

Lokalizacja: Katedra Biofizyki (sala 6) ul. Akademicka 13, Lublin

 

Max. liczba osób: 20-25