Ssaki wokół nas – przegląd gatunków żyjących w najbliższym otoczeniu człowieka

Osoba do kontaktu: Dr hab. Robert Stryjecki, 81-445-60-64,

 

Forma zajęć: Warsztaty

 

Krótki opis: Na zajęciach będą prezentowane eksponaty (wypchane okazy) omawianych gatunków ssaków. Praktycznym aspektem warsztatów będzie nauka rozpoznawania wybranych gatunków ssaków, które można spotkać w najbliższym otoczeniu człowieka, z naciskiem na środowisko miejskie. Ponadto, zostaną zaprezentowane informacje o biologii i ekologii prezentowanych gatunków, a także regulacje prawne dotyczące ich ochrony.

 

Czas trwania: 90 minut

 

Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, ul. Akademicka 13, sala 222

 

Max. liczba osób: 20