Inwazje roślin

Osoba do kontaktu: Dr Barbara Banach-Albińska, e-mail:

 

Forma zajęć: Wykład

 

Krótki opis: Kenofity wykazujące tendencję do inwazyjności są uważane za jedno z najistotniejszych zagrożeń dla różnorodności biologicznej na poziomie globalnym. Do ich dyspersji, w sposób mniej lub bardziej świadomy, przyczynia się zazwyczaj człowiek. Dlaczego gatunki te mogą być zagrożeniem dla flory rodzimej? Jak z nimi walczyć? Jak zapobiegać inwazjom? Jakie ich cechy powodują, że odnoszą one tak wielki sukces poza naturalnym zasięgiem swojego występowania? Podczas wykładu zaprezentowane zostaną inwazyjne gatunki roślin stanowiące największe zagrożenie dla różnorodności florystycznej fitocenoz Polski.

 

Czas trwania: 45 min.

 

Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, ul. Akademicka 13, sala 237

 

Max. liczba osób: 18