Dlaczego bocian przynosi dzieci, kukułka podrzuca jaja a gołąb siada na parapecie – o znanych ptakach mało znane widomości

Osoba do kontaktu: dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni, tel. 698864099,

 

Forma zajęć: Wykład

 

Krótki opis: Celem wykładu jest popularyzacja wiedzy o ptakach wśród dzieci i młodzieży. Wykład będzie poświęcony gatunkom znanym i żyjącym wokół człowieka, m.in. bocian biały, gołąb miejski, pójdźka, żuraw, słowik szary. Zaprezentowane będą dane dotyczące wybranych elementów biologii i ekologii, z wyjaśnieniem mitów i przesądów związanych z omawianymi gatunkami.

 

Czas trwania: 45 min.

 

Lokalizacja: Sala wykładowa UP

 

Max. liczba osób: Bez ograniczeń