Z ptakami po bagnach Poleskiego Parku Narodowego

Osoba do kontaktu: dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni, tel. 698864099,

 

Forma zajęć: Warsztat terenowy

 

Krótki opis: Celem wykładu jest popularyzacja wiedzy o ptakach i nauka ich rozpoznawani w warunkach trenowych. Omówione zostaną gatunki związane z torfowiskami niskimi i innymi terenami podmokłymi. Podczas zajęć będzie możliwa nauka rozpoznawania po wyglądzie i śpiewie wybranych gatunków.

 

Czas trwania: 1-2 godz.

 

Lokalizacja: Poleski Park Narodowy – ścieżka przyrodnicza „Czahary”

 

Max. liczba osób: 30