Leśne owoce jadalne

Osoba do kontaktu: Dr hab. Mirosława Chwil, 81 445 66 24 lub 81 445 66 18 sekretariat,

 

Forma zajęć: wykład

 

Krótki opis: Tematyka wykładu będzie obejmowała:

– owoce różnych gatunków roślin leśnych

– strukturę omawianych owoców

– substancje biologicznie czynne

– wykorzystanie użytkowe

 

Czas trwania: 1,5 godz.

 

Lokalizacja: ul. Akademicka 15 lub do uzgodnienia

 

Max. liczba osób: 15 – 30 uczestników