Reakcje roślin na czynniki klimatyczne – warsztaty mikroskopowe

Osoba do kontaktu: Dr hab. Mirosława Chwil, 81 445 66 24 lub 81 445 66 18 sekretariat,

 

Forma zajęć: Warsztaty

 

Krótki opis: Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane reakcje roślin na zmienne czynniki klimatyczne.

Każdy uczestnik warsztatów przeprowadzi obserwacje mikroskopowe zaplanowanych zadań związanych z wpływem klimatu na różnorodność biologiczną wykonując preparat mikroskopowy:

– ruchy hapterów u zarodników wybranych gatunków skrzypów pod wpływem zmiennych warunków hydrobiologicznych,

– ruch cytoplazmy w komórkach roślinnych w zmiennych warunkach temperatury i światła

– cechy kseromorficzne wybranych gatunków liści.

 

Czas trwania: 1,5 godz.

 

Lokalizacja: ul. Akademicka 15 lub do uzgodnienia

 

Max. liczba osób: 15 osób lub 30 uczestników (wówczas dwa warsztaty będą odbywały się jednocześnie dla każdej 15 – osobowej grupy)