Kolorowy świat roślin – barwniki roślinne

Osoba do kontaktu: Dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczeni, 81 445 60 96,

 

Forma zajęć: zajęcia w laboratorium

 

Krótki opis: Barwniki roślinne są grupą związków organicznych nadających barwę poszczególnym organom roślinnym. Barwniki fotosyntetyczne (chlorofile i karotenoidy) biorą udział w fotosyntezie i zlokalizowane są w chloroplastach. Chlorofile odpowiadają za zielone zabarwienie liści. W miarę starzenia się liści (np. jesienią) ich kolor zmienia się na żółty, pomarańczowy lub czerwony ze względu na wzrost zawartości karotenoidów i degradację chlorofilu. Natomiast barwniki znajdujące się w wakuoli (np. antocyjany) odpowiadają m.in. za różnorodne kolory kwiatów i niektórych owoców.

W ramach projektu uczniowie wyizolują z liści znajdujące się tam barwniki, które zostaną rozdzielone na chlorofile i karotenoidy. Zademonstrowane zostanie również zjawisko fluorescencji chlorofilu (emisji przez ten barwnik światła czerwonego), które ma istotne znaczenie w procesie fotosyntezy. Kolejny eksperyment zobrazuje wpływ pH roztworu na barwę wyizolowanych z roślin barwników antocyjanowych.

Projekt ten umożliwi uczniom zrozumienie, skąd bierze się ogromna różnorodność kolorystyczna świata roślin i uzmysłowi, że barwniki roślinne odpowiadają nie tylko za wrażenia wizualne, ale pełnią też kluczową rolę w najważniejszym dla roślin procesie, czyli fotosyntezie.

 

Czas trwania: 60 min.

 

Lokalizacja: ul. Akademicka 15; sala 113 (Agro I)

 

Max. liczba osób: 25