Znaczenie zjawisk osmotycznych dla organizmów żywych – od teorii do praktyki

Osoba do kontaktu: Dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczeni, 81 445 60 96,

 

Forma zajęć: zajęcia w laboratorium

 

Krótki opis: W ramach warsztatów zostanie przybliżone uczniom zjawisko osmozy oraz podstawowe prawa nim rządzące. Proces ten warunkuje m.in. przepływ wody z komórki do komórki poprzez błony biologiczne, jak również umożliwia transport wody w obrębie całych organizmów. Tłumaczy zachowanie komórek, tkanek i całych organów w roztworach wodnych o zróżnicowanym stężeniu. Osmoza wykorzystywana jest także m.in. w procesach uzdatniania wody.

Podczas zajęć uczniowie samodzielnie stworzą sztuczną błonę półprzepuszczalną oraz zaobserwują zachowanie sztucznych oraz żywych komórek w roztworach o zróżnicowanym stężeniu (hipertonicznym, izotonicznym lub hipotonicznym). Przekonają się również, które substancje są w stanie generować zjawiska osmotyczne. Celem warsztatów jest demonstracja znaczenia błon biologicznych w utrzymaniu właściwego poziomu wody w organizmie oraz nabycie umiejętności analizy związku między stężeniem roztworu, a kierunkiem przepływu wody przez błonę komórkową.  

 

Czas trwania: 60 min.

 

Lokalizacja: ul. Akademicka 15; sala 113 (Agro I)

 

Max. liczba osób: 25