Jak stać się odpowiedzialnym Eco sapiens?

Osoba do kontaktu: dr inż. Anna Kaczorowska,

 

Forma zajęć: Wykład połączony z dyskusją

 

Krótki opis: Bez osobistej odpowiedzialności nie ma wizji świetlanej przyszłości ani dla nas ani dla naszych przyszłych pokoleń. Wykład dotyczy zrozumienia własnej odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy. Poza zdobywaniem wiedzy niezbędny do tego jest rozwój inteligencji ekologicznej na bazie inteligencji emocjonalnej i moralnej. To bardzo ważne, wręcz niezbędne kompetencje każdego człowieka zwłaszcza przyszłych studentów kierunków: Biobezpieczeństwo czy Ochrona Środowiska, którzy będą podejmowali w przyszłości ważne, wiążące decyzje w zakresie działań na rzecz ochrony i bezpieczeństwa naszego środowiska.

 

Czas trwania: 1 h

 

Lokalizacja: ul. Dobrzańskiego 37, UP Lublin, sala 033

 

Max. liczba osób: 20