Człowiek w środowisku

Osoba do kontaktu: Joanna Sender, 81 461 00 61 wew. 323,

 

Forma zajęć: Prelekcja / pogadanka

 

Krótki opis: Zajęcia przeznaczone są dla uczniów: szkół podstawowych I-III, IV-VIII, szkół średnich i pozostałych osób zainteresowanych zagadnieniami funkcjonowania człowieka w środowisku.

Prelekcja obejmuje następujące zagadnienia: miejsce i rola człowieka w przyrodzie; antropogeniczne i naturalne przekształcenia środowiska; charakterystyka działań podejmowanych w związku z fragmentacją krajobrazu, zmianami klimatycznymi, ubożeniem różnorodności biologicznej oraz zasobami wód; rodzaje, zasady tworzenia oraz funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce; omówienie prostych zasad działań, które mogą zainspirować każdego do zmiany trybu życia na ekologiczny.

 

Czas trwania: 2 x 45min

 

Lokalizacja: budynek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37

 

Max. liczba osób: 30