Dlaczego pszczoły miodne lubią kwiaty

Osoba do kontaktu: Dr Aneta Sulborska, (81) 445-65-79,  

 

Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, pokaz

 

Krótki opis: Zajęcia pozwolą uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących relacji kwiat – pszczoła miodna. Dlaczego kwiaty są atrakcyjne dla pszczół? Czy jedne gatunki roślin są chętniej odwiedzane przez pszczoły a inne mniej? Na czym polega praca zbieraczek pszczoły miodnej? Jak wygląda życie w rodzinie pszczelej?

 

Czas trwania: 1 h

 

Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, możliwy dojazd do szkoły (sala, w której będzie odbywał się wykład niezbędny jest projektor multimedialny)

 

Max. liczba osób: 30-40