Produkty pszczele – pochodzenie, analiza i praktyczne zastosowanie

Osoba do kontaktu: Dr inż. Ernest Stawiarz, (81) 445-69-41,   

 

Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, pokaz

 

Krótki opis: Podczas zajęć zostanie zaprezentowane pochodzenie podstawowych produktów pszczelich dostępnych na naszym rynku (miód, obnóża pyłkowe, pierzga). Ponadto uczestnicy dowiedzą się, skąd bierze się prawdziwy wosk pszczeli, propolis oraz jakie jest działanie i zastosowanie jadu pszczół. Ponadto będzie można poznać metody oceny organoleptycznej i laboratoryjnej tych produktów.

 

Czas trwania: 1 h

 

Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, możliwy dojazd do szkoły (sala, w której będzie odbywał się wykład niezbędny jest projektor multimedialny)

 

Max. liczba osób: 30