Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym człowieka

Osoba do kontaktu: Dr Aneta Sulborska, (81) 445-65-79, ; Dr inż. Ernest Stawiarz, (81) 445-69-41,   

 

Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, pokaz

 

Krótki opis: Podczas zajęć zaprezentujemy produkty pszczele pochodzenia roślinnego i te wytwarzane przez organizm pszczół. Podamy ich praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym (zastosowanie w kuchni i kosmetyce). Uczestnicy dowiedzą się także o ich działaniu terapeutycznym.

 

Czas trwania: 1 h

 

Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, możliwy dojazd do szkoły (sala, w której będzie odbywał się wykład niezbędny jest projektor multimedialny)

 

Max. liczba osób: 30