KONTAKT Z CENTRUM INFORMATYKI W TRYBIE PRACY ZDALNEJ – aktualizacja

 

Zgłoszenia prosimy kierować w formie e-mailowej do odpowiedniej sekcji zgodnie z informacjami podanymi poniżej:

Dział pomocy technicznej

Krzysztof Kasprzak –

Jacek Kobyłecki – – tel. 572330887

Problemy studentów z logowaniem do Office 365 i EDUPORTAL:    

Poczta – zmiana hasła, problemy z kontem pocztowym

Paweł Cyranek – – tel. 572330943

Jacek Kobyłecki – – tel. 572330887 – tylko zmiana hasła

Domena, dostęp zdalny

Piotr Mazur – – tel. 572330890

BAZUS, Wirtualna Uczelnia

Dominik Kwaśniak  –    – tel. 572330889

EDUPORTAL

Anna Szwajgier –    lub    – tel. 572330881

Wsparcie aplikacji – Kadry-Płace

Emilia Rusin –

Wsparcie aplikacji – Kwestura

Kazimierz Firszt – – tel. 572330946

 

Pozdrawiam 

Grzegorz Lipiński

Centrum Informatyki

Tel. 81-445-66-47,  Tel. 572330892

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13