Kolejny sukces Uniwersytetu Przyrodniczego

W dniu 28 kwietnia 2008 r. J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zdzisław Targoński podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości preumowę dotyczącą projektu pt. Wyposażenie Centralnego Laboratorium Aparaturowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Laboratorium umiejscowione zostanie w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ulicy Dobrzańskiego w Lublinie, w którym Uniwersytet posiada 70% udziałów.
Przedmiotem projektu jest wyposażenie Centralnego Laboratorium Aparaturowego w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową oraz uzyskanie certyfikatów i akredytacji.
Inwestycja jest w 90% finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Całkowity koszt projektu to ok. 17, 5 mln zł. Zakończenie realizacji przewidziane jest na 2010 r.