Zmiana terminu zebrań wyborczych

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI ORAZ CZŁONKÓW SENATU mające się odbyć w dniach od 16 marca do 23 marca 2020 r. odbędą w późniejszym terminie. Terminy poszczególnych zebrań zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie bieżące informacje dotyczące WYBORÓW zamieszczane będą na stronie internetowej, a w wyjątkowych przypadkach rozsyłane za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew