Wyjazdy pracowników UP w Lublinie w obliczu zagrożenia Koronawirusem – nabór do 31 marca 2020 r.

 

 

W związku z obowiązującym Komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Biuro Wymiany Akademickiej (biuro programu Erasmus+) podejmuje następujące działania:

  1. wstrzymane są wszystkie wyjazdy pracowników UP w Lublinie z programu Erasmus+, które miały rozpocząć się w marcu, kwietniu oraz maju 2020 r., z zastrzeżeniem, że również wyjazdy czerwiec – wrzesień 2020 mogą nie zostać zrealizowane, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie,
  2. nabór na wyjazdy pracowników trwa do 31 marca 2020 r., jednak dokumenty przyjmowane będą tylko na wyjazdy, które rozpoczną się od lipca 2020 r. z zastrzeżeniem, że te wyjazdy mogą również nie zostać zrealizowane, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Prosimy, aby nie składać dokumentów osobiście w Biurze, a przesyłać skany podpisanych dokumentów mailem (skan dobrej jakości, w kolorze) na adres email: lub przesłać wewnętrzną pocztą uczelni (Kancelarię podawczą) na Biuro Wymiany Akademickiej, Budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie p.309.
 
Mimo odwołania zajęć dydaktycznych, biuro programu Erasmus+ pracuje normalnie.
Jednak w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów prosimy o kierowanie pytań dotyczących wyjazdów na mobilności poprzez wiadomości email lub telefonicznie – kontakt do biura.
 
Dodatkowo:
Link do Komunikatu JM Rektora: https://www.up.lublin.pl/pracownicy/?rid=20195
Strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/