Wyjazdy studentów na studia i praktyki w czasie Pandemii Koronawirusa

 

W związku z obowiązującym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, biuro Erasmus podejmuje następujące działania:

  1. zawieszone są wszystkie wyjazdy (studia, praktyki oraz staże absolwenckie), które miały rozpocząć się w marcu, kwietniu oraz maju 2020 roku
  2. studenci, którzy rozpoczęli mobilność i są obecnie za granicą proszeni są o stały kontakt z biurem, by na bieżąco monitorować sytuacje w kraju i mieście, w jakim odbywa się mobilność
  3. studenci, którzy są uczestnikami mobilności, a ze względów zdrowotnych chcą zrezygnować z mobilności, proszeni są o kontakt z biurem Erasmus, Narodowa Agencja Progamu Erasmus+ będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki zwrotu grantu, uwzględniając poniesione koszty
  4. nabór na praktyki lato 2020 trwa do 31 marca, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych i zaleceniami o ograniczony kontakt bezpośredni, biuro Erasmus będzie informować o ewentualnym przedłużeniu naboru w Aktualnościach
  5. nabór na studia rok akademicki 2020/21 trwa do 31 marca, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych i zaleceniami o ograniczony kontakt bezpośredni, biuro Erasmus będzie informować o ewentualnym przedłużeniu naboru w Aktualnościach
Mimo odwołania zajęć dydaktycznych, biuro Erasmus pracuje normalnie i jest gotowe na sprawne przeprowadzanie naborów lub rozwiązywanie sytuacji studentów przebywających poza granicami kraju.
W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów prosimy o kierowanie pytań dotyczących wyjazdów na mobilności poprzez wiadomości email lub telefonicznie – kontakt do biura
Jeżeli niezbędne będzie wysłanie dokumentów, prosimy wysyłać je na adres biura za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Dodatkowo:
Zalecamy, by na bieżąco śledzić strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/