Patenty

 

Informujemy, że rejestrowaniem informacji o PATENTACH zajmuje się Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii. Ich aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Uczelni:

https://www.up.lublin.pl/patenty/