Listy gratulacyjne dla stypendystów miejskiego programu stypendialnego

9 marca 2020 w Trybunale Koronnym wręczone zostały listy gratulacyjne dla stypendystów „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” realizowanego przez Miasto Lublin. W gronie laureatów znalazło się 8 studentów i 5 doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Stypendium to dowód uznania władz Lublina dla dorobku naukowego wyróżnionych osób. Stypendium naukowe na rok akademicki 2019/2020 zostało przyznane 89 osobom, w tym 62 wybitnie uzdolnionym studentom oraz 27 doktorantom, których działalność służy zarówno rozwojowi nauki, jak również Lublinowi.

Zastępca Prezydenta — Mariusz Banach, w obecności przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz władz samorządowych Miasta Lublin, wręczył stypendystom listy gratulacyjne.

 

 

W uroczystości laureatom towarzyszyli JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska

Spośród wszystkich wyróżnionych aż 13 stypendystów to studenci i doktoranci naszego Uniwersytetu. Tak duża liczba laureatów świadczy o wysokim poziomie zajęć i projektów realizowanych na Uczelni.

Studenci:

 • Ilona Aleksandrowicz
 • Karolina Jachimowicz
 • Wiktoria Janicka
 • Mateusz Jarmuł
 • Dagmara Kuca
 • Michał Maciąg
 • Klaudia Mazur
 • Karolina Różaniecka.

Doktoranci:

 • Justyna Bochniak-Niedźwiecka
 • Aleksandra Łoś
 • Magdalena Michalak
 • Mateusz Ossowski
 • Michał Schulz.

 

O stypendia mogli ubiegać się studenci ze średnią ocen 4,5 oraz doktoranci, którzy w ciągu ostatnich 2 lat uzyskali za publikacje naukowe nie mniej niż 150 punktów (określonych zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dlaszych sukcesów!
 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA