Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Informujemy, że 11 marca 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktycznych na wszystkich uczelniach w Polsce w dniach od 12 do 25 marca 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia dostępną na stronie Ministerstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zawarte będą w Zarządzeniu Rektora, które ukaże się jutro.