Legia Akademicka – rekrutacja (ostatnie miejsca)

Studencie!
 
Chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności?
Interesujesz się problematyką obronności?
Zastanawiasz się nad służbą w Wojsku Polskim lub w innych formacjach mundurowych?

 
Możesz przystąpić do III edycji  projektu szkoleń podoficerskich „Legia Akademicka” – zostały ostatnie miejsca!

 

Szkolenie dzieli się na cześć teoretyczną i obejmuje 30 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów w salach UP w Lublinie,  (w trakcie roku akademickiego). Uczestnicy zdobędą wiedzę o systemie obronnym naszego kraju, poznają też zakres działania misji Sił Zbrojnych RP.

Po ukończeniu części teoretycznej w okresie wakacji odbędzie się 21-dniowe szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. Podczas odbywania ćwiczeń wojskowych uczestnicy za każdy dzień szkolenia otrzymują uposażenie w zależności od posiadanego stopnia wojskowego:

  • dla szeregowego – 104,03 zł,
  • dla starszego szeregowego – 107,68 zł,
  • dla kaprala – 118,63 zł.

 

Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.

 
Wszelkich informacji udziela:
 
mgr Agnieszka Szymańska-Mordel
w budynku przy ul. Głębokiej 28, pok. 357, tel. +81 531 96 40, 572 330 780
e-mail:

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” można składać w następujących miejscach:
 

  • u Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

    Pani mgr Agnieszki  Szymańskiej-Mordel, ul. Głębokiej 28, pok. 357,

  • w siedzibie RUSS, budynek Agro I, pok. 234

lub przesłać jego skan na adres mailowy 
Formularz wniosku do pobrania w tym miejscu.