Wnioski w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł II

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na drugi semestr, należy składać poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.