Dzień Otwarty UP w Lublinie 2020

5 marca 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zorganizował Dzień Otwarty, w trakcie którego kandydaci na studia, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną i działalnością Uczelni. W Centrum Kongresowym stoiska przygotowane przez organizacje studenckie oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów odwiedziła rekordowa liczba zainteresowanych.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Odwiedzili nas uczniowie z Puław, Chełma, Radomia, Hrubieszowa, Olsztyna, Częstochowy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Pionek czy Kraśnika oraz goście zagraniczni z Ukrainy i Turcji.  

Uroczystego otwarcia o godzinie 10:00 w imieniu JM Rektora dokonała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska. W krótkim przemówieniu nakreśliła rys historyczny uczelni  oraz zwróciła uwagę kandydatów na ofertę edukacyjną Uniwersytetu, wśród której znajdują się nowe i unikatowe w skali kraju kierunki: enologia i cydrownictwo, pszczelarstwo w agroekosystemach oraz zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu.

 

Głos zabrał także przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Jakub Kalinowski, który zachęcał kandydatów do wybrania uczelni oraz podkreślił znaczenie istnienia licznych organizacji studenckich, które urozmaicają i pomagają w studiowaniu. Swoje krótkie występy zaprezentował następnie Chór Akademicki oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

 

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się interaktywne warsztaty związane z kierunkami studiów oraz działalnością naukową Uniwersytetu.

Warsztaty dla uczniów poprowadzili:

 • Analiza histopatologiczna w diagnostyce weterynaryjnej — dr hab. Anna Śmiech prof. uczelni, dr hab. Wojciech Łopuszyński, prof. uczelni
 • Barwa roślin jako czynnik adaptacyjny do zmian klimatu — prof. dr hab. Bożena Denisow, dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak prof. uczelni
 • Bezpieczeństwo na talerzu, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o higienie żywności — dr inż. Agnieszka Latoch, dr hab.inż. Dariusz M. Stasiak prof. uczelni
 • Biobezpieczeństwo — czyli w jaki sposób obronić się przed zagrożeniami — prof. dr hab. Tomasz Mieczan, dr inż. Anna Kaczorowska
 • Biochemiczne tajemnice krwi — dr hab. Witold Kędzierski prof. uczelni
 • Do serca przytul psa, weź na kolana kota — dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska prof. uczelni
 • „Gdy widzę słodycze to…” — chemicznie o cukrach słów kilka — dr Jadwiga Stachowicz
 • Kolorowy świat makaronów — dr hab. Aldona Sobota prof. uczelni
 • Kuchenne laboratorium — dr inż. Paulina Kęska, mgr inż. Anna Kononiuk
 • Laboratorium w głowie — wprowadzenie do analizy sensorycznej — dr hab. Monika Sujka prof. uczelni, dr hab. Urszula Pankiewicz prof. uczelni
 • Mikrobiologia stosowana w naukach przyrodniczych tj. bioinżynieria, towaroznawstwo, rolnictwo itp. — dr hab. Justyna Bohacz
 • Mikroskopowa morfologia tkanek zwierzęcych — dr Aleksandra Krawczyk
 • Naturalnie kolorowe i pachnące — dr inż. Dominika Skiba
 • Pszczoły nogami roślin — prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
 • Rozmnażanie roślin in vitro — dr Marzena Parzymies
 • Różnorodność wśród mikrobów, czyli jak rozpoznajemy drobnoustroje chorobotwórcze w laboratorium — dr hab. Aneta Nowakiewicz prof. uczelni
 • Świat niskich temperatur — dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz prof. uczelni
 • Tajemnice mleczarstwa — prof. dr hab. Jolanta Król, dr Anna Teter
 • Warsztaty florystyczne „Powitanie wiosny” — dr Marzena Parzymies
 • Współczesne rozwiązania pomiarowe stosowane w geodezji — dr hab. inż. Andrzej Mazur prof. uczelni
 • Zmysł węchu nieodzownym narzędziem pracy w enologii i cydrownictwie — dr hab. Magdalena Kapłan

 

Na specjalnym stoisku „Poznaj świat bezpiecznej żywności” odwiedzający mieli szansę poznać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa spożywanego jedzenia: jaki wybrać olej, jak ocenić świeżość ryby przy zakupie, czy warto spożywać miód, czy podgrzewanie żywności w mikrofalówce jest bezpieczne i wiele innych.

Uczestnicy mieli także szansę wziąć udział w ścieżkach tematycznych, które przybliżyły im funkcjonowanie poszczególnych wydziałów:

 • ścieżka lekarza weterynarii połączona ze zwiedzaniem klinik weterynaryjnych;
 • ścieżka biotechnologiczna i specjalisty ds. żywności połączona ze zwiedzaniem Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

Dla szkół i osób zainteresowanych przeprowadzona została prezentacja pt. „Studia na UP w Lublinie: poznaj nas bliżej”, w trakcie której uczestnicy mogli uzyskać kompleksową wiedzę o Uczelni, jej historii, infrastrukturze oraz oferowanych kierunkach studiów.

Na stoisku informacyjnym obsługiwanym przez Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej przy aktywnym udziale studentów każdy kandydat mógł otrzymać wyczerpującą informację na temat studiów i procesu rekrutacji. W prace na stoisku aktywnie włączyli się studenci.

 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz obecność na Dniu Otwartym 2020 i zapraszamy za rok!

 

 

Fot. Karolina Kwapisz,

Maciej Niedziółka / DKiWA

 

Media o Dniu Otwartym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

 

TVP 3 LUBLIN, "Panorama Lubelska", 5.03.2020 r., godz. 21:30 (czas od 12:55)

Kurier Lubelski,  5.03.2020 r. 

TVP 3 Lublin progarm "Między Wisłą i Bugiem", 5.03.2020 r. (czas od 41:58)
Dziennik Wschodni – 5.03.2020 r. 

portal lubelski.pl – 5.03.2020 r.

         lublin.naszemiasto.pl – 5.03.2020 r. 

fanpage TVP3 Lublin, 05.03.2020 r.

nowytydzien.pl, 08.03.2020 r.

Nowy Tydzień (wersja elektroniczna) 12.03.2020 r.

TVP 3 program "Agro Wieści", 14.03.2020 r. (czas od 6:42)