Przedstawiciele Uniwersytetu podczas VIII Powiatowej Konferencji Szkół Branżowych

27 lutego 2020 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mieli okazję przedstawić ofertę edukacyjną uczelni na VIII Powiatowej Konferencji Szkół Branżowych pn. „Zawód z przyszłością Twoją mądrością” w ramach kampanii „Zawodowy strzał w 10!”

 

 

W bieżącym roku organizatorem spotkania był Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. Na konferencję, oprócz uczniów klas VII i VIII do których kierowana była oferta, przybyły również 20-osobowe delegacje ze szkół powiatu lubelskiego oferujących kształcenie zawodowe na różnych poziomach: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.

 

 

Dr inż. Paweł Michalski zaprezentował ofertę edukacyjną naszej uczelni, a dyżurujący przy stoisku promocyjnym, pracownicy i studenci udzielali odpowiedzi na pytania młodzieży. Wydział Agrobioinżynierii reprezentował dr inż. Sebastian Białoskurski, ofertę Wydziału Biologii Środowiskowej przybliżyli dr Beata Żuraw, Eliza Wargala i Michał Arciszewski, a Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu panie dr inż. Natalia Kot i mgr inż. Magdalena Błaziak.

 


   

Red. dr inż. Beata Żuraw

Fot. Paweł Michalski / DKiWA