Wizyta UP w Lublinie w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

21 lutego 2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Generała Franciszka Kleeberga w Lublinie.
 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Wizyta pracowników Uniwersytetu z młodzieżą maturalną miała na celu przedstawienie uczniom trzech wykładów, oferty edukacyjnej Uczelni oraz zachęcenie do podejmowania studiów w murach Uczelni.

Wykład „Bezpieczeństwo na talerzu, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o higienie żywności” wygłosiła dr inż. Agnieszka Latoch z Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością. 

Dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności przedstawiła wykład „Laboratorium w łowie — wprowadzenie do analizy sensorycznej”

Doktorantki mgr inż. Magdalena Stobiecka oraz mgr Joanna Waiss przedstawiły wykład pt. „Żywność ekologiczna — zdrowie czy moda?”

 

W wizycie uczestniczyli także dr Anna Teter z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, studentka kierunku Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności Karolina Targos oraz dr inż. Paweł Michalski z Biura Komunikacji.
 

Fot. Paweł Michalski / DKiWA