Osoba do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym na okres 15.03.2020-15.07.2020

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

poszukuje osoby do zatrudnienia

na stanowisku inżynieryjno-technicznym na okres 15.03.2020-15.07.2020

w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka w Poradni Dietetycznej

w celu realizacji projektu POWR.03.01.00-00-T153/18 „Dieta bezglutenowa bez przeszkód – jedz zdrowo i smacznie”

 

Opis stanowiska:

·         Prowadzenie konsultacji dietetycznych z pacjentami, ocena stanu odżywienia, zalecenia dietetyczne w aspekcie diety bezglutenowej

·         współprowadzenie zajęć warsztatowych

 

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu dietetyki

·         Doświadczenie w pracy z pacjentami w Poradni Dietetycznej

·         Szkolenia z zakresu celiakii i diety bezglutenowej

·         Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z osobami chorymi na celiakię

 

Mile widziane:

·         Dorobek naukowy

·         Czynny udział w konferencjach naukowych i szkoleniach.

 

  

Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 1/4 etatu

 

Wymagane dokumenty:

·         CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy w poradni, realizowanych zadań, doświadczeń i kwalifikacji).

·         Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/”.

 

Uniwersytet Przyrodniczy zastrzega sobie : możliwość, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy do dnia 9 marca 2019 r. do godz. 12.00. ( decyduje data wpływu dokumentów do UP Lublin) przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13p. 261) z dopiskiem „oferta –projekt Dieta bezglutenowa bez przeszkód-jedz zdrowo i smacznie”.