Poszukiwani wolontariusze do projektu “Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej na terenie Lubelszczyzny”

 

      

 

 

do pobrania: 

[ oświadczenie dane osobowe ]    [ formularz wolontariusza ]

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie. Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie i praktykę związaną z ochroną bioróżnorodności biologicznej oraz mikrorozmnażaniem roślin ZAPRASZAMY. Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:

 

a)  

W Ia) w Istytucie Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod opieką dr hab. Barbary Marcinek i dr inż. Marzeny Parzymies:

– przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin

– pasażowanie roślin

– przygotowanie materiału roślinnego do inicjacji kultur

– prowadzenie obserwacji i pomiarów materiału roślinnego

– ogólne prace laboratoryjne

 

 

Prace prowadzone będą w Laboratorium Kultur Tkankowych, CIW, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

 

 

b) W Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów, Wydział Biologii Środowiskowej, pod opieką dr hab. Magdaleny Pogorzelec: pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody),

Prace prowadzone będą w laboratorium Katedry, ul. Dobrzańskiego 37, Lublin oraz w Poleskim Parku Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowym.

 

 

c) w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, pod opieką dr Barbary Banach-Albińskiej: pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne.

 

 

Prace prowadzone będą w Katedrze Zoologii…, CIW ul. Głęboka 28 oraz w PPN i Sobiborskim Parku Krajobrazowym, Dodatkowe informacje dostępne są u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach. Czas trwania wolontariatu: minimum 6 m-cy.

 

 

Oferujemy:

– umowa wolontariatu

– przeszkolenie i przygotowanie do pracy

– zdobycie doświadczenia i praktyki

– uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków

– przyjazną i życzliwą atmosferę

– możliwość rozwoju i samorealizacji

– dogodne godziny pracy

 

 

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:

– chęc do pracy i zdobywania nowego doświadczenia

– sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

– statut studenta UP Lublin przynajmniej na kolejne 6 m-cy

– umiejętność pracy w zespole

 

 

Pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w prowadzonych pracach.

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

 

 

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– legitymacja UP Lublin

 

 

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres:   tytułem Wolontariat, w terminie do 6 marca 2020 r. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: dr inż. Marzena Parzymies, lub osobami podanymi przy poszczególnych zadaniach.

 

 

https://www.up.lublin.pl/aldrovanda/