Rośliny trujące w ogrodzie

Osoba do kontaktu: Dr hab. Mirosława Chwil, 81 445 66 24 lub 81 445 66 18 sekretariat,

 

Forma zajęć: Wykład

 

Krótki opis: Tematyka wykładu będzie obejmowała przedstawienie informacji o różnych gatunkach, powszechnie uprawianych roślin ozdobnych w ogrodach. Przedstawione zostaną klasy toksyczności tych taksonów. Omówione będą organy trujące wybranych roślin. Wyszczególnione zostaną substancje biologicznie czynne powodujące toksyczność omawianych roślin i zostaną scharakteryzowane objawy zatruć.

 

Czas trwania: 45 min.

 

Lokalizacja: ul. Akademicka 15 lub do uzgodnienia

 

Max. liczba osób: 15 -30 osób