Obowiązek łączenia kont PBN, ORCID i POL-on

 

Informujemy, iż zgodnie z  Zarządzeniem  nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie z dnia 07 lutego 2020r.
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych; nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, którzy w latach 2017-2019 byli zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych; osoby prowadzące działalność naukową, a także osoby ubiegające się o stopień doktora w ramach studiów III stopnia oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do utworzenia i powiązania kont PBN, ORCID i POL-on do 15 marca 2020r.

 

Osoby nowozatrudnione – w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia.
Uczestnicy Szkoły Doktorskiej – w terminie 14 od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

[PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA]

 

Więcej informacji dotyczących łaczenia profili wraz z instrukcjami znajdą Państwo w zakładce: Pracownik -> ORCID ID

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: (48-81) 445-62-27.