Zapisy na kursy komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do zapisów na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD.

 

Proponowane są następujące kursy z programów: AutoCAD (2D lub 3D) lub Inventor. Zapisy trwają do 2 marca 2020 r.
Zapisy prowadzone są w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, ul. Głęboka 28, pokój 322.

Bliższe informacje dotyczące dokładnych terminów zajęć będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów. Spotkanie odbędzie się 5 marca 2020 o godz. 18:00 w sali 260, ul. Głęboka 28 (budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej).

Płatność za zajęcia (na konto UP w Lublinie) wynosi:
165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.

 

Nr konta bankowego do wpłat za kurs:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PEKAO S.A. O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
Tytuł przelewu: Kurs CAD dla WIP

Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.

Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:
Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w nauczanym programie). Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD.

  1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D 
  2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D
  3. Certyfikat Inventor Professional — modelowanie części i zespołów

Certyfikat można uzyskać również (bez opłaty za zajęcia) w trakcie zajęć: "Komputerowe wspomaganie projektowania" — fakultet do wyboru dla studentów studiów II stopnia w semestrze letnim (dotyczy tylko studentów niektórych kierunków Wydziału Inżynierii Produkcji).

 

Kontakt (tylko w przypadkach niezbędnych):
Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, tel. 508099964