Nowopowstała sieć DIGI+ oferuje w ramach projektu finansowanego z Działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND (program Horyzont Europa) 20 miejsc szkoleniowo-badawczych na poziomie podoktorskim dla przyszłych liderów zrównoważonej transformacji cyfrowej w Europie.

Konkurs na pierwsze 10 najlepszych pomysłów już trwa: wnioski o grant można składać przez stronę DIGI+ do 22 września, w następujących obszarach zainteresowań:

  • Innovative Business Models and Data Ecosystems
  • Digital Culture and Skills
  • Data Governance
  • Innovative Digital Technologies and Adoption