Tytuł doktora honoris causa dla prof. dr Dmytro Melnyczuka

Wczoraj, 19 maja 2008 roku w Centrum Kongresowym odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi dr Dmytro Melnyczukowi, rektorowi Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie.

Profesor Dmytro Oleksijowycz Melnyczuk jest wybitnym naukowcem znanym z osiągnięć w zakresie biochemii, zwłaszcza w obszarach dotyczących molekularnych mechanizmów regulacji metabolizmu zwierząt i człowieka. Rezultaty jego badań przyczyniły się do modyfikacji metod diagnostycznych oraz leczenia i profilaktyki w zakresie wielu chorób ludzi i zwierząt oraz rozwoju nowych metod chowu zwierząt gospodarczych.

Imponujący jest dorobek naukowy prof. dr. Dmytro Melnyczuka, autora lub współautora blisko 500 publikacji, w tym 2 monografii, 4 podręczników, 17 artykułów przeglądowych oraz ponad 30 wynalazków wdrożonych w przemyśle i medycynie na terenie Ukrainy.

Nieprzerwanie od 1984 roku pełni funkcje rektora Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie. Równocześnie jest aktywny w pracach wielu gremiów na szczeblu państwowym i międzynarodowym. Praca ta została doceniona również w postaci wielu tytułów honorowych, wyróżnień i odznaczeń. Jednym z nich jest nadana uchwałą senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie godność Doktora Honoris Causa. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, a dyplom wręczył dziekan Wydziały Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Tomasz Gruszecki. Po odczytaniu gratulacji nadesłanych na adres Jego Magnificencji Rektora UP w Lublinie, krótki wykład wygłosił Doktor Honoris Causa. Wśród zaproszonych gości była obecna również Pani Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, która jest absolwentką Wyższej Szkoły Rolniczej noszącej obecnie miano Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przypomniała o tym w emocjonalnym wystąpieniu i pogratulowała Doktorowi HC.