Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki

14 lutego 2020 r., w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej na Wydziale Inżynierii Produkcji, odbyła się Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Głównym organizatorem spotkania była Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, pracownicy prowadzący zajęcia na kierunkach: inżynieria środowiska i ekoenergetyka oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska funkcjonującego na WIP.

Gości powitał prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Następnie Prorektor Ds. Studenckich i Dydaktyki – prof. dr hab. Halina Buczkowska oficjalnie rozpoczęła Wielką Lekcję Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki i powitała uczniów oraz nauczycieli ze szkół woj. lubelskiego w imieniu swoim oraz JM Rektora Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka. Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Andrzej Marczuk przekazał ogólne informacje na temat Wydziału i realizowanych na nim kierunków studiów . Informacje na temat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprezentował dr inż. Paweł Michalski z Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej. Uczestnikom Wielkiej Lekcji szczegółowych informacji na temat kierunków studiów inżynieria środowiska i ekoenergetyka, realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji, udzielili prof. Krzysztof Jóźwiakowski oraz dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko.

 

Po części wstępnej wygłoszone zostały następujące wykłady:

  1. Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej,
  2. Recykling i odzysk energii z odpadów,
  3. Odnawialne źródła energii – moda czy konieczność?,
  4. Bezpieczeństwo techniczne jako nowy obszar zainteresowania inżynierów środowiska i ekoenergetyki.

 

Wykłady wygłosili kolejno: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, dr inż. Magdalena Myszura, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki. Bezpośrednio po zakończeniu wykładów odbył się konkurs wiedzy z nagrodami z zakresu inżynierii środowiska i ekoenergetyki. Po zakończeniu konkursu wystąpili naukowcy, absolwenci i firmy współpracujące z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska.

 

 

Po zakończeniu Wielkiej Lekcji odbyły się warsztaty, obejmujące następujące zagadnienia:

A) Technologie zagospodarowania oraz oczyszczania wód i ścieków;

B) Odpady – materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki?;

C) Biomasa jako odnawialne źródło energii;

D) Fotowoltaika – energia ze Słońca.

Warsztaty prowadzili: dr hab. Michał Marzec, prof. uczelni; dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk; dr hab. inż. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni; dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko; dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni; dr hab. inż. Jacek Kapica.

W Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami z 7 szkół średnich z woj. lubelskiego: z Zespołu Szkół w Łukowie, Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie, Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach oraz Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki i liczymy, że jej organizacja przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów szkół średnich na temat rozwiązań i technologii z zakresu inżynierii środowiska i ekoenergetyki, które są wykorzystywane do poprawy warunków życia społeczeństwa.

 

Fot. Paweł Michalski / DKiWA